Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een onderdeel van onze bedrijfscultuur. Wij werken hier continue aan. Wij richten onze dienstverlening zo maatschappelijk verantwoord als mogelijk in. Voor ons betekent dit dat wij ons verantwoordelijk voelen voor alle belanghebbenden, de samenleving en het milieu. MVO_Partner_Plus_Logo_RGB

Zo steunen wij onderstaande maatschappelijke doelen

Stichting Global Exploration
Toon Hermans Huis Roermond (en Maastricht)
Amsterdam City Swim – zwemmen voor ALS
Kanjerketting (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker)
CliniClowns
– Jubileum Stichting Daelzicht
– Bijdrage aan opknappen woningen minder bedeelden via Wonen Limburg
– Lid/bestuur diverse verenigingen (schoolbestuur, lokaal zwembad, tennisvereniging, ledenraad Rabobank etc.)
– Sponsoring Dag van het Trekpaard!
– Sponsoring ‘Stop het Pesten’ campagne voor het basis onderwijs in Roermond e/o.