Wat is payrollen?

Door inschakeling van Payroll Specialisten worden wij juridisch werkgever, daarmee nemen wij alle werkgeverstaken over, zoals salarisadministratie, facturering, verzuimbegeleiding en afdrachten van premies en loonbelasting. De voorwaarden van uw arbeidscontract bespreekt u vooraf met uw feitelijke werkgever, daarna stellen wij het contract op. Uw werkgever blijft uiteraard uw leidinggevende.

Door inschakeling van payrollen kan uw werkgever flexibeler inspelen op veranderingen in de markt, bezuinigingen binnen de overheid en andere factoren die van invloed zijn op het personeelsbestand.

Handige links:

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via 088-730 71 00 of mail.

CONTACT    INLOGGEN