ZZP Contractmangement

De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode. Gedurende deze periode hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving en hebben zzp’ers de gelegenheid om zaken op orde te stellen, zodat zij voldoen aan de eisen van de Wet DBA.

Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever.

Modelovereenkomst Payroll Specialisten (NBBU)

De modelovereenkomst die de NBBU ingediend heeft bij de Belastingdienst is goedgekeurd. Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), is het voor zzp’ers en opdrachtgevers belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Hierbij is een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst cruciaal.

Als onafhankelijke inhuurspecialist geloven wij in een transparante wereld en streven naar eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Toegang tot de juiste kennis en toepassing van wet- en regelgeving is een belangrijke basisvoorwaarde om voor iedereen die wil werken een gelijk speelveld te creëren. Wij willen bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld. Daarom stellen wij de modelovereenkomst van de NBBU beschikbaar voor opdrachtgevers en zzp’ers.

CONTACT